Edukacja to proces ułatwiania uczenia się lub nabywania wiedzy, umiejętności, wartości, przekonań i nawyków. Metody edukacyjne obejmują opowiadanie historii, dyskusje, nauczanie, szkolenie i ukierunkowane badania. Edukacja często odbywa się pod kierunkiem pedagogów, ale uczniowie mogą również się kształcić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.